De Wijde Wereld Montessori back to top

Wij, de ouders van de leerlingen van Wijde Wereld, zijn allemaal lid van de

Oudervereniging. Alle ouders kunnen zich inzetten voor de OV. De bijeenkomsten van de

OV zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. Het maakt niet uit of je wel of geen

bijdrage betaalt.

 

Het doel van de oudervereniging is om de betrokkenheid van de ouders bij de school te

versterken en de school te ondersteunen bij alle bijzondere en belangrijke activiteiten die

naast de lessen plaatsvinden. Deze steun is financieel, maar ook in inzet. Het is belangrijk dat alle ouders van kinderen op de Wijde Wereld hun stem laten horen en hun handen uit de mouwen steken om activiteiten op school mogelijk te maken.

 

De OV is een schakel tussen de ouders en de school. Onderdeel van de OV zijn de klassenouders, zij zijn de schakel tussen de OV en de ouders van een klas

 

Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit:

Voorzitter: Esther Burghout (moeder Reinoud)

Penningmeester: Christine van Hal – Dotsch en Ron Dotsch (ouders Noah)

Algemeen lid: ?

 

De huidige klassenouders zijn:

OBA Alieke (moeder Boris en Zohra)

OBB Frank (vader Jarvis)

MBA ?

MBB ?

BBA Maram (moeder Houda en Mohamed)

BBB Obiozo (moeder van Ethu)

BBC Bas (vader Pien en Teun)

 

De oudervereniging organiseert bijeenkomsten met steeds een ander onderwerp. Alle ouders zijn uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen.

 

 

De oudervereniging vraagt alle ouders jaarlijks om een vrijwillige bijdrage te doen, de inkomsten worden besteed aan:

  1. Culturele vorming,
  2. Thema-onderwerp voor ouders en kinderen,
  3. Feestelijke en/of educatieve activiteiten in en om school.

 

Manieren waarop ouders zich inzetten voor de Wijde Wereld.

Ouder-vereniging

Bestuur bestaat uit: voorzitter, penningmeester, algemeen lid.

De oudervereniging vraagt ouders bij de aanvang van het jaar om een vrijwillige ouderbijdrage. Op basis van de inkomsten t/m oktober wordt een begroting gemaakt.

Bijeenkomsten zijn voor alle ouders.

 

Klassenouder

De klassenouder (1 of 2 per klas) verzorgt de coördinatie van bovenstaande taken binnen de klas/bouw. Er is regelmatig afstemming met de groepsleerkracht en oudervereniging. De oudervereniging bereikt ouders van een klas via de klassenouder.

 

Schoolbieb

Leerlingen van de midden- en bovenbouw ondersteunen bij het kiezen van een boek, toezicht houden in de bieb, de bovenbouwleerlingen wegwijs maken in de grote bibliotheek (boek zoeken, reserveren, lenen, verlengen, boete etc.).

Tijdsinvestering: 1 ochtend per 4 weken van 8.45 – 11.00 uur

 

Luizenpluizen

In de eerste week na een vakantie worden alle kinderen per klas of bouw gecontroleerd op luizen.

Tijdsinvestering: maximaal 45 minuten (meer ouders = minder tijd)

 

Tuin

Aanleg en onderhoud groen bij school. Tijdsinvestering: enkele dagen per jaar.

 

Ouders voor ouders

Elke woensdagochtend van 8.30-9.30 wordt samen de digiduif of andere post van school gelezen. Het draait om het oefenen van de Nederlandse taal én gezelligheid.

 

Hulpouder

(incidenteel)

Ouder kan op diverse manieren in de klas helpen. De taken daarbij zijn divers en per bouw worden deze afgestemd, het initiatief en de inhoud komen van school/leerkracht. Bijvoorbeeld: hulp bij uitje, hulp bij knutselactiviteit, inwerkouder/maatje, voorleesouder.

 

Zomerfeest

Ouders kunnen op twee manieren bijdragen aan het Zomerfeest. We hebben een paar ouders nodig die helpen met de organisatie (bijvoorbeeld in samenwerking met bovenbouw leerlingen het organiseren van de sponsoring, of het verzorgen van de publiciteit voor de Open Dag voor aankomende kleuters).

Dan hebben we ook heel veel ouders nodig die zich op de dag zelf inzetten door een activiteit te begeleiden EN natuurlijk door heerlijke gerechten mee te brengen voor het wijde wereld lunch-menu.

Investering van tijd is voor hulp met de organisatie natuurlijk iets meer: vanaf januari willen we beginnen met de planning en dan zal het ruwweg gaan om 1 uur per maand, tot de laatste maand voor het feest zelf, dan gaat het om ongeveer 1 uur per week.