De Wijde Wereld Montessori back to top

Maria Montessori

Maria Montessori, een Italiaanse arts die de grondlegger van het naar haar genoemde onderwijssysteem is, zag opvoeden en leren als een natuurlijk proces, dat spontaan door eigen activiteit plaatsvindt in een z.g. “voorbereide” omgeving, het klaslokaal. De leerkracht wordt gezien als de begeleid(ster)er van het kind. De individuele activiteit van een kind is volgens haar de belangrijkste factor om tot ontwikkeling te komen. Het kind is echter niet alleen op zichzelf gericht.

Het sociale klimaat, omgaan en samenwerken met anderen zijn heel essentieel in de Montessoriklas. Leerkrachten bieden hulp en sturing en zorgen er voor dat de activiteiten in de klas op een juiste manier uitgevoerd worden. In de praktijk betekent dit, dat de leerkrachten de school en het klaslokaal met alle materialen zo inrichten, dat de kinderen uitgedaagd worden ermee aan het werk te gaan. Er staan open kasten en het materiaal ziet er verzorgd en uitnodigend uit. Alles heeft een vaste plaats, zodat de kinderen het gemakkelijk kunnen vinden en opruimen. De klas is gezellig ingericht met veel dingen die van thuis herkenbaar zijn: planten, huishoudelijk materiaal, een keuken, poppen, blokken en boeken. Kinderen ontwikkelen zich, zoals bekend, het beste in een veilige- en vertrouwde omgeving.

Verschillende leeftijden

Ieder kind ontwikkelt zich anders. Daarom zitten kinderen op onze school in bouwgroepen met kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Kinderen hebben in de groep een maatje aangewezen. Zo leert een jonger kind van een ouder kind en leert een ouder kind zorg en verantwoordelijkheid dragen voor een ander. Na een schooljaar schuiven de oudste kinderen door naar de volgende bouw. De anderen schuiven een plekje op in de klas en ontvangen de nieuwe jongere kinderen. Deze werkwijze draagt bij aan de samenhorigheid en prettige sfeer op onze school.

Eigen koers

Op De Wijde Wereld leren kinderen in een voorbereiden en gestructureerde omgeving zelfstandig en zelfsturend te werken. Kinderen plannen hun activiteiten zelf en reflecteren op hun werk en leren. Naast “verplichte” vakken stimuleren we hen vanuit hun nieuwsgierigheid vrije keuzes te maken.

Materialen

Jonge kinderen leren met “echte” materialen. Als zij ouder worden, krijgen kinderen gevoel voor cijfers, pictogrammen en letters. Vervolgens denken kinderen abstract. Op school werken we met het traditionele Montessori materiaal. In dit materiaal is de ontwikkeling van concreet via symbolisch naar abstract duidelijk te herkennen.

We zetten daarnaast moderne leermethodes en digitale middelen in om tot een eigentijds en zorgvuldig samengesteld aanbod te komen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.