De Wijde Wereld Montessori back to top

Op woensdag is de Montessori opleiding op school van start gegaan! Er worden tegenwoordig andere eisen gesteld aan een leerkracht op een Montessori scholen dan in het verleden. De opleiding tot Montessori leerkracht is dan ook inhoudelijk verder ontwikkeld.  We zijn deze week enthousiast gestart met de nieuwe opleiding onder leiding van docenten van AVE.Ik.

Op deze eerste bijeenkomst is gediscussieerd over de pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori. Tevens zijn we aan de slag gegaan met de inhoudelijke opbouw van de Montessori materialen. Om deze opleiding optimaal te benutten zijn we de samenwerking aangegaan met  Montessori scholen in de regio. Zo leren en werken we samen en dat levert veel goede ideeën en contact op!