De Wijde Wereld Montessori back to top

Tijdens een gezellige bijeenkomst op school hebben verschillende oudercommissies elkaar geïnformeerd over hun activiteiten in het afgelopen jaar. Daarnaast is er nagedacht over plannen voor de komende periode. Een interessant vraagstuk daarbij is het bereiken van de ouders die minder actief zijn op school via de informatieavond aan het begin van het jaar of via WhatsApp groepjes. Al met al een gezellige en interessante avond!